Belangrijke mededeling, important news, wichtige Mitteilung

Om diverse redenen zal de DHNShow op 29 en 30 oktober a.s. voor de laatste keer plaatsvinden in de SSP-HAL te Ulft. De nieuwe locatie voor 2017 is voor velen van u ‘een oude bekende’: de Eusebiuskerk in Arnhem.
Gelukkig hebben wij, na een tijd van onzekerheid, te horen gekregen dat de Eusebiuskerk toch behouden blijft als locatie voor concerten, evenementen en beurzen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij deze toplocatie weer hebben kunnen contracteren. Door een aantal veranderingen in de kerk is de beschikbare ruimte ook groter geworden. Voor ons nog meer reden om terug te keren naar de Eusebiuskerk en hier weer een kwaliteitsbeurs als voorheen neer te zetten. Gezien de groei van het aantal beurzen is dit de manier om de DHNShow verder te onderscheiden en door te gaan met ons streven: ‘Een kwaliteitsbeurs voor elke beurs’. De geplande datum voor april vervalt en de nieuwe datum voor de voorjaarsbeurs in de Eusebiuskerk in Arnhem is: zaterdag 4 en zondag 5 maart 2017. De nieuwe datum voor de najaarsbeurs 2017 in de Eusebiuskerk maken wij zo snel mogelijk bekend.
 

For several reasons the DHNShow on the 29th of October and the 30th of October 2016 will take in the SSP-HAL in Ulft for the last time. The new location for 2017 will be well known to many of yours: the Eusebius church in Arnhem. After several years of uncertainty we were informed that the Eusebius church will remain available as a location for concerts, events and exhibitions. Of course we are very delighted that we could contract this top location again. Because of a number of changes inside the church the available space is larger now. Even more reasons for us to return to the Eusebius church and establish a quality exhibition in this place as before. Because of the growth of a number of exhibitions this will be the way to distinguish the DHNShow and to pursue our ambition: ‘An exhibition that offers quality to affordable prices’. The planned date in April will be cancelled and the new date for the spring exhibition in the Eusebius church in Arnhem will be: Saturday the 4th and Sunday the 5th of March 2017. The new date for the autumn exhibition 2017 in the Eusebius church in Arnhem will be announced as soon as possible.

 
Aus verschiedenen Gründen wird die DHNShow letztmalig am 29. und 30. Oktober 2016 in SSP-HAL in Ulft stattfinden. Der neue Veranstaltungsort für 2017 ist vielen von Ihnen ‘eine alte Bekannte’: die Eusebiuskirche in Arnheim. Nach einigen Jahren von Unsicherheit wurde bekanntgegeben dass die Eusebiuskirche doch als Veranstaltungsort für Konzerte, Veranstaltungen und Messen erhalten bleibt. Es hat uns also sehr gefreut, dass wir diesen Spitzenort wieder benutzen dürfen. Auf Grund einiger Änderungen in der Kirche ist der verfügbare Raum außerdem größer geworden. Für uns also einen weiteren Grund, zurückzukehren in die Eusebiuskirche und hier wieder eine altbewährte Qualitätsmesse zu veranstalten. Da die Anzahl der Messen noch immer wachst, ist dies die passende Gelegenheit, die DHNShow weiter von der Masse abzuheben und unserem Bestreben: ‘Eine Qualitätsmesse zu erschwinglichen Preisen’ nachzugehen. Da der geplante Termin für April verfällt, haben wir einen neuen Termin für die Frühjahrsmesse in der Eusebiuskirche in Arnheim gefunden: Samstag, den 4. und Sontag, den 5. März 2017. Den neuen Termin für die Herbstmesse 2017 in die Eusebiuskirche in Arnheim werden wir Ihnen schnellstmöglich bekanntgeben.

AP International Information
Postbus 1097, 6801 BB Arnhem
API © 1997/2015